من زآن خودم چنان که هستم هستم

1.       نام و نام خانوادگی:

2.     جنسیت و نژاد:

3.    میزان تحصیلات ومحل تحصیل:

4.     شغل و تخصص:

5.     استعدادها:

6.     آموزش های تخصصی:

7.    تسلط به زبان های دیگر:

8.    محل زندگی:

9.     میزان درآمد:

10.   دارایی ها:

11.   دوستان و آشنایان:

12.  عقاید و باورها:

13. عضویت در گروه ها و انجمن ها:

14. ویژگی های ظاهری:

15.  ..................................................................................

آیا تا به حال فکر کرده ایم که بدون هریک از موارد بالا من چه خواهم بود؟ اگر به ترتیب هریک از این شماره ها پاک شوند حتی شماره 1،  چیزی از من باقی خواهد ماند؟ بدون هرکدام از این موارد من باز هم من خواهد بود؟ این شماره ها که باز هم ادامه خواهند داشت، هویت و ماهیت وجودی انسان را می سازند؟یا بدون همه این ها باز هم وجود خواهم داشت و خویشتن را خواهم شناخت؟

/ 1 نظر / 13 بازدید