نوازش یا مرگ؟

مادر:اگر این بار دروغ بگی فلفل می ریزم توی دهنت.

همان مادر یک ساعت بعد در پاسخ تلفنی : چقدر دوست داشتم که آخر هفته در خدمتتون بودم شرمنده منزل خواهرم دعوتیم. به زودی در خدمتتون هستم.

بچه:مامان، خاله این ها که می رن مسافرت، چرا به عمه گفتی که نیستیم!!!

هنگامی که والدین به صورتی علنی یا پنهانی اقدام به رفتاری خلاف بر قواعد و اصولی که شعارش رو می دن، می کنن. چه انتظاری از کودک می شه داشت؟

از این دست پیام ها که از سوی والدین به بچه ها می رسه در زمان رشد و تربیت شون کم نیست. همه این ها منجر به رفتار های غلط کودکان در زمان بلوغ می شه.

بسیاری از رفتار های نوجوانان و جوانان  ناشی از عدم مدیریت خانواده ها و نهاد های آموزشی و بالاتر از اون دولت هاست.

بهانه ای که منجر به گفتن این ها شد، خبر اعدام دو نفر به اتهام زور گیری در تهران بود.  این رفتار ، رفتار تأیید شده ای نیست از سوی هیچ شخص و نهادی. اما چه عاملی باعث به وجود آمدن این رفتارهای خشونت آمیز می شه؟

آیا مجازاتی به این شدت می تونه مانعی برای تکرار این رفتار های باشه؟

 آیا کسانی که دست به این اعمال می زنن با این ایان متنبه می شن؟

آیا این واکنش به این بزه باعث جامعه ستیزی بیشتر خانواده و اطرافیان شخص مجازات شده ،نمی شه؟

با اینکه باید با متخلف برخورد بشه هیچ تردیدی نیست اما مجازات دزدی، اعدام است؟

 آیا این دزدان رو سمت کشتن شخص در هنگام دزدی و زورگیری، سوق نمی ده؟

آیا نباید مشکل رو به صورتی اساسی تر نگاه کرد و حل کرد؟

اگرکسی از سر نداری و فشار اقتصادی شدید، دست به این کار می زنه با کسی که دچار مشکلات روانی است و دست به این کار می زنه، از نظر قانون برابر هستن؟

حتما برای دیگران هم پیش اومده ، هنگامی که سرچهار راه از پول دادن یا خرید به بچه هایا بزرگتر هایی که قصد فروش یا پول گرفتن از راننده رو داره، بی محلی می کنیم، یا با ناسزا یا لگد زدن به ماشین مواجه می شیم. این رفتار نشون می ده که اون ها به دنبال طلب هاشون از افراد همین جامعه هستن.

نوجوان سر چهار راه ، جوان بیکار، وقتی که نمی تونه اعتراض و مشکلش رو در برابر مقامات بالاتر (که به عنوان دولت ازش یاد می کنم) بیان کنه مسلما این عقده رو بر سر اموال و افرادی از همون جامعه خالی می کنن.

بررسی علل و عوامل این رفتار بسیار گسترده تر از این مطلب هست اما به جای گرفتن زندگی از یک یا دو نفر، به اون ها فرصت درست زندگی کردن بدیم. اعدام راه حل از بین بردن بزه و جرم نیست.

کسی که دست به این کار می زنه در حال گرفتن انتقام و حقوقی است که به زعم خودش ضایع شده ! حتی بسیاری از اون ها به دنبال جلب توجه و گرفتن نوازش هستن حتی به شکل منفی!

 این دو جوان به دنبال دست یاری گر و نوازش گر بودن نه طناب دار!

/ 2 نظر / 19 بازدید

[خنثی]